Lokiz: Ἠθικὰ Νικομάχεια

DSC_1872bOin dela ia 2500 urte, Aristotelesek “Ethika Nikomacheia” liburuan etikaren oinarriak ezarri zituen.

Hace casi 2500 años Aristóteles sentó las bases de la ética con su Ethika Nikomacheia.

Almost 2500 years ago, Aristotle set the basis of ethics in “Ethika Nikomacheia”.

.

.

DSC_1855bGaur egun, oindio badau iraganeko bihozgabekeriak justifikatzen dituen jendea, gaur egungo etikarekin epaitu ezin direlakoaren aitzakiaz.

Hoy en día, todavía existe gente que justifica atrocidades del pasado, con la excusa de que no se pueden juzgar esos hechos con la ética actual.

Nowadays, there’re still people which justifies atrocities of the past, saying that we cannot judge those acts with the current ethics.

.

.

DSC_1819bBaina gaur egun, ustezkoa den etika zuzena bera, “Ethika Nikomacheia” denboraz kanpoko maisu-lanaren oinarriekin konparatuz, ez dek oso ezberdina.

Pero la ética considerada correcta en la actualidad no difiere en sus fundamentos de la Ética Nicomáquea, una pieza maestra atemporal.

But what is considered the correct ethics today isn’t different of the foundations of Nicomachean Ethics, a timeless master piece.

.

.

DSC_1753bGaur egungo etikak ziztil batean murgildurik dau, eta bertan soilik hautatu batzuek daukate duintasunarako eskubidea.

Y ese charco de fango en el que la ética actual está sumergida, es el mismo que pretende dignidad sólo para unos elegidos.

Today’s ethics are immersed in a puddle of mud, which only pretends dignity for some chosen.

.

.

DSC_1784b

Triturus marmoratus

Baina besteak ahaztuen putsutik urgaineratu nahian dabiltzate.

Pero los demás quieren emerger del pozo del olvido.

But others want to surface from the well of oblivion.

.

.

DSC_1838bGaur egun, diputatu espainiar batek “eskubideak soilik gizakientzat diela, eta ez animalientzat”, baieztatu dezake. Gizakiak animaliak eztiela ulertu arazi nahian…

Hasta el punto de que un diputado español pueda asegurar que “los derechos son para los humanos y no para los animales”. Dando a entender que los humanos no son animales…

Up to the point that a spanish member of the parliament can claim that “only humans have rights and animals don’t have them”. Making understood that humans are not animals…

.

.

DSC_1742bAskari loreak, ekinozioaren hurbiltasuna nabarmentzen du. Datozen aldaketeei aurre itxeko prest egon biogu.

La Quitameriendas, nos señala la proximidad del equinoccio, debemos estar preparados para los cambios que se acercan.

Merendera montana marks the closeness to equinox, we must be ready for the changes coming up.

.

.

DSC_1763bNafarroan, PACMAk jakin izan duenez, 1994tik animalien tratu txarren aurkako salaketa guztiak artxibatu ein die. Irain honen arduradunak oindio bere eserlekuetan harro die.

En Navarra, según ha podido saber PACMA, todas las denuncias por maltrato animal desde 1994 han sido archivadas. Los culpables de esta ignominia siguen presumiendo en sus tronos.

In Navarre, as PACMA has been able to know, every report of animal maltreatment since 1994 has been filled away. The guilty party of this ignominy are still proud in their thrones.

.

.

DSC_1111bIzan leike, Homo sapiens baino gaitasun txikiagokoak zen Neandertala, ustez desagerturik zegoena, oindio bizirik irautea. Eta modu batean edo bestean Homo sapiensen gizartean parasitotzat sartu izana.

Es posible que el hombre de Neandertal, de capacidades inferiores al Homo sapiens, considerado extinguido, no desapareciera y de alguna manera se las ingeniara para parasitar la sociedad del Homo sapiens.

It’s possible that Neanderthal, who had an inferior abilities comparing to Homo sapiens and was cosidered extinct, didn’t dissapear and maybe, in some way, he managed to parasitaze the society of Homo sapiens.

.

.

 

DSC_1716bBeraz, Laylakin Lokiz mendilerroruntz abiatzen naiz, hominido honen aztarnak bilatzera, bertan kreatura ezberdinak gordetzen dituzten aintzinako kobazuloak oraindik direla.

De manera que me dirijo con Layla a buscar posibles rastros de este homínido en la Sierra de Lokiz, donde cuevas antiguas todavía dan cobijo a diferentes criaturas.

This way, I go with Layla to look for a trail of this hominid in the mountain range of Lokiz, where ancient caves still give shelter to many creatures.

.

.

DSC_1865b33km Lokizko mendilerroan zehar ibiltzean, unibertsoko ur ederrenekin gure arima garbitzeko ahalbidea ematen digu.

33 kms recorriendo la Sierra de Lokiz, nos permite purificar nuestro espíritu con las aguas más maravillosas de todo el universo.

33 kms across the mountain range of Lokiz, allow us to purify our spirit with the most wonderful waters of the universe.

.

.

DSC_0648bLaylak, boterea naturaren bizitza iraintzeko erabiltzen duten hilkor simpleen gainetik egan itxen du.

Layla vuela por encima de los simple mortales que insultan a la vida de la naturaleza desde el poder.

Layla flies over all simple mortals that insult to life of nature from the power.

.

.

DSC_1831b Amanita pantherina

Amalurrek desleialei modu burutsu batean ziza eder hau daztatzera gonbidatzen ditu.

Amalur invita de manera sutil a los infieles a probar esta seta tan bonita.

Amalur invites all the unfaithful people, in a sharp way, to taste this beautiful mushroom.

.

.

DSC_1850bNahiz ta gure bidean harriak jartzen dituzten, hoien gainetik bidea egingo dugu.

Aunque nos pongan piedras en el camino, nos abriremos paso através de ellas.

When we find a bump in the road, we just walk all over it.

.

.

DSC_1846b“Edonor haserretu daiteke, hori oso gauza erreza da. Baina pertsona egokiarekin haserretzea, maila zehatzan, une aproposean, asmo zuzenarekin eta bidezko moduan, hori, ez da batere erraza.”

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo.”

“Everyone can be annoyed. This is something very easy to do. But annoying with the suitable person, in the exact degree, in the opportune moment, with fair intention and in the correct way, this, certainly, is not so easy.”

.

.

DSC_1588bCantharellus conucopioides

Denbora asko altxor honen atzetik, oparotasun-adarraren atzetik neguko boilurraren zaporea duen jakia. Amalurrek elur ugariekin oparituko gaituelaren seinalea da.

Mucho tiempo detrás de este tesoro, el cuerno de la abundancia, es un manjar, con un sabor similar a la trufa negra. Es una señal de que Amalur nos premiará con nieves abundantes.

So long going after this treasure, the horn of plenty, is a delicacy, with a flavour very similar to the black truffle. It’s a sign that means that Amalur will reward us with a season plenty of snow.

.

.

DSC_1650bGure buruen gainetik, likitsa den guztia garbituko duen inplosio baten mehatxua existitzen da.

Sobre nuestras cabeza existe la amenaza de una implosión que deberá limpiar todo lo impuro.

Above our heads, there’s a real implosion menace which will clean all the impure.

.

.

AGUR

.

.

.

2 comentarios sobre “Lokiz: Ἠθικὰ Νικομάχεια

  1. Siguen gustándome mucho tus reportajes, interesantes y con ese toque de “pensamiento-filosófico”. En la cueva pensé que mencionarías a Platón. Laya, como de costumbre, buena compañera y disfrutando de primeros planos.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s